Ewa Dawidziak
Rolna 31/6

61-491 Poznań

504176046

Skontaktuj się z nami!

Ewadawidziak.pl to oficjalna strona internetowa konsultantki z zakresu biologii totalnej, Ewy Dawidziak. Doświadczenie oraz wiedza na temat biologii totalnej i medycyny chińskiej zdobywane przez nią w ciągu kolejnych lat, dostępne są w formie usystematyzowanych kompendiów wiedzy. Po uiszczeniu odpowiedniej opłaty wszyscy zainteresowani mogą także skorzystać z możliwości odsłuchania inspirujących webinarów na temat najważniejszych założeń leczenia oraz dbania o zdrowie według medycyny alternatywnej. Informacje na ten temat dostępne są w wielu formach, w tym również jako wyczerpujące artykuły blogowe.

Poznaj podobne przedsiębiorstwa